BLE系列 FLEX RS-485通信型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴/减速机型 减速比 电磁制动 附属电缆线 额定输出(连续) 电源输入 额定电压 额定转矩(电动机轴) 速度控制范围 容许转矩 特性图
BLE23AR100F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR100F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR100F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR100F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR100S 60mm 联体型平行轴减速机 100 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR100S-1 60mm 联体型平行轴减速机 100 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR100S-2 60mm 联体型平行轴减速机 100 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR100S-3 60mm 联体型平行轴减速机 100 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AR10F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR10F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR10F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR10F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR10S 60mm 联体型平行轴减速机 10 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR10S-1 60mm 联体型平行轴减速机 10 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR10S-2 60mm 联体型平行轴减速机 10 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR10S-3 60mm 联体型平行轴减速机 10 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AR15F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR15F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR15F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR15F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR15S 60mm 联体型平行轴减速机 15 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR15S-1 60mm 联体型平行轴减速机 15 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR15S-2 60mm 联体型平行轴减速机 15 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR15S-3 60mm 联体型平行轴减速机 15 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AR200F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR200F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR200F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR200F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR200S 60mm 联体型平行轴减速机 200 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR200S-1 60mm 联体型平行轴减速机 200 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR200S-2 60mm 联体型平行轴减速机 200 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR200S-3 60mm 联体型平行轴减速机 200 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AR20F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR20F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR20F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR20F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR20S 60mm 联体型平行轴减速机 20 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR20S-1 60mm 联体型平行轴减速机 20 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR20S-2 60mm 联体型平行轴减速机 20 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR20S-3 60mm 联体型平行轴减速机 20 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AR30F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR30F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR30F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR30F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR30S 60mm 联体型平行轴减速机 30 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR30S-1 60mm 联体型平行轴减速机 30 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR30S-2 60mm 联体型平行轴减速机 30 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR30S-3 60mm 联体型平行轴减速机 30 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AR50F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR50F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR50F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR50F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR50S 60mm 联体型平行轴减速机 50 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR50S-1 60mm 联体型平行轴减速机 50 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR50S-2 60mm 联体型平行轴减速机 50 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR50S-3 60mm 联体型平行轴减速机 50 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AR5F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AR5F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AR5F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AR5F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AR5S 60mm 联体型平行轴减速机 5 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23AR5S-1 60mm 联体型平行轴减速机 5 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23AR5S-2 60mm 联体型平行轴减速机 5 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23AR5S-3 60mm 联体型平行轴减速机 5 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23ARA 60mm 圆轴型 - - 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23ARA-1 60mm 圆轴型 - 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23ARA-2 60mm 圆轴型 - 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23ARA-3 60mm 圆轴型 - 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CR100F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR100F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR100F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR100F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR100S 60mm 联体型平行轴减速机 100 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR100S-1 60mm 联体型平行轴减速机 100 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR100S-2 60mm 联体型平行轴减速机 100 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR100S-3 60mm 联体型平行轴减速机 100 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CR10F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR10F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR10F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR10F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR10S 60mm 联体型平行轴减速机 10 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR10S-1 60mm 联体型平行轴减速机 10 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR10S-2 60mm 联体型平行轴减速机 10 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR10S-3 60mm 联体型平行轴减速机 10 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CR15F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR15F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR15F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR15F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR15S 60mm 联体型平行轴减速机 15 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR15S-1 60mm 联体型平行轴减速机 15 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR15S-2 60mm 联体型平行轴减速机 15 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR15S-3 60mm 联体型平行轴减速机 15 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CR200F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR200F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR200F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR200F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR200S 60mm 联体型平行轴减速机 200 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR200S-1 60mm 联体型平行轴减速机 200 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR200S-2 60mm 联体型平行轴减速机 200 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR200S-3 60mm 联体型平行轴减速机 200 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CR20F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR20F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR20F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR20F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR20S 60mm 联体型平行轴减速机 20 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR20S-1 60mm 联体型平行轴减速机 20 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR20S-2 60mm 联体型平行轴减速机 20 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR20S-3 60mm 联体型平行轴减速机 20 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CR30F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR30F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR30F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR30F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR30S 60mm 联体型平行轴减速机 30 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR30S-1 60mm 联体型平行轴减速机 30 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR30S-2 60mm 联体型平行轴减速机 30 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR30S-3 60mm 联体型平行轴减速机 30 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CR50F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR50F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR50F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR50F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR50S 60mm 联体型平行轴减速机 50 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR50S-1 60mm 联体型平行轴减速机 50 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR50S-2 60mm 联体型平行轴减速机 50 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR50S-3 60mm 联体型平行轴减速机 50 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CR5F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CR5F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CR5F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CR5F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CR5S 60mm 联体型平行轴减速机 5 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CR5S-1 60mm 联体型平行轴减速机 5 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CR5S-2 60mm 联体型平行轴减速机 5 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CR5S-3 60mm 联体型平行轴减速机 5 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CRA 60mm 圆轴型 - - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CRA-1 60mm 圆轴型 - 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CRA-2 60mm 圆轴型 - 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CRA-3 60mm 圆轴型 - 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE46AR100F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR100F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR100F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR100F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR100S 80mm 联体型平行轴减速机 100 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR100S-1 80mm 联体型平行轴减速机 100 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR100S-2 80mm 联体型平行轴减速机 100 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR100S-3 80mm 联体型平行轴减速机 100 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR10F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR10F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR10F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR10F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR10S 80mm 联体型平行轴减速机 10 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AR10S-1 80mm 联体型平行轴减速机 10 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AR10S-2 80mm 联体型平行轴减速机 10 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AR10S-3 80mm 联体型平行轴减速机 10 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AR15F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR15F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR15F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR15F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR15S 80mm 联体型平行轴减速机 15 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AR15S-1 80mm 联体型平行轴减速机 15 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AR15S-2 80mm 联体型平行轴减速机 15 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AR15S-3 80mm 联体型平行轴减速机 15 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AR200F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR200F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR200F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR200F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR200S 80mm 联体型平行轴减速机 200 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR200S-1 80mm 联体型平行轴减速机 200 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR200S-2 80mm 联体型平行轴减速机 200 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR200S-3 80mm 联体型平行轴减速机 200 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AR20F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR20F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR20F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR20F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR20S 80mm 联体型平行轴减速机 20 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR20S-1 80mm 联体型平行轴减速机 20 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR20S-2 80mm 联体型平行轴减速机 20 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR20S-3 80mm 联体型平行轴减速机 20 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AR30F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR30F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR30F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR30F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR30S 80mm 联体型平行轴减速机 30 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR30S-1 80mm 联体型平行轴减速机 30 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR30S-2 80mm 联体型平行轴减速机 30 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR30S-3 80mm 联体型平行轴减速机 30 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AR50F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR50F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR50F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR50F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AR50S 80mm 联体型平行轴减速机 50 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AR50S-1 80mm 联体型平行轴减速机 50 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AR50S-2 80mm 联体型平行轴减速机 50 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AR50S-3 80mm 联体型平行轴减速机 50 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AR5F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AR5F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AR5F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AR5F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AR5S 80mm 联体型平行轴减速机 5 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46AR5S-1 80mm 联体型平行轴减速机 5 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46AR5S-2 80mm 联体型平行轴减速机 5 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46AR5S-3 80mm 联体型平行轴减速机 5 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46ARA 80mm 圆轴型 - - 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46ARA-1 80mm 圆轴型 - 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46ARA-2 80mm 圆轴型 - 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46ARA-3 80mm 圆轴型 - 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CR100F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR100F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR100F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR100F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR100S 80mm 联体型平行轴减速机 100 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR100S-1 80mm 联体型平行轴减速机 100 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR100S-2 80mm 联体型平行轴减速机 100 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR100S-3 80mm 联体型平行轴减速机 100 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR10F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR10F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR10F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR10F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR10S 80mm 联体型平行轴减速机 10 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CR10S-1 80mm 联体型平行轴减速机 10 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CR10S-2 80mm 联体型平行轴减速机 10 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CR10S-3 80mm 联体型平行轴减速机 10 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CR15F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR15F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR15F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR15F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR15S 80mm 联体型平行轴减速机 15 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CR15S-1 80mm 联体型平行轴减速机 15 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CR15S-2 80mm 联体型平行轴减速机 15 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CR15S-3 80mm 联体型平行轴减速机 15 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CR200F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR200F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR200F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR200F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR200S 80mm 联体型平行轴减速机 200 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR200S-1 80mm 联体型平行轴减速机 200 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR200S-2 80mm 联体型平行轴减速机 200 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR200S-3 80mm 联体型平行轴减速机 200 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CR20F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR20F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR20F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR20F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR20S 80mm 联体型平行轴减速机 20 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR20S-1 80mm 联体型平行轴减速机 20 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR20S-2 80mm 联体型平行轴减速机 20 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR20S-3 80mm 联体型平行轴减速机 20 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CR30F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR30F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR30F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR30F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR30S 80mm 联体型平行轴减速机 30 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR30S-1 80mm 联体型平行轴减速机 30 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR30S-2 80mm 联体型平行轴减速机 30 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR30S-3 80mm 联体型平行轴减速机 30 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CR50F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR50F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR50F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR50F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CR50S 80mm 联体型平行轴减速机 50 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CR50S-1 80mm 联体型平行轴减速机 50 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CR50S-2 80mm 联体型平行轴减速机 50 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CR50S-3 80mm 联体型平行轴减速机 50 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CR5F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CR5F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CR5F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CR5F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CR5S 80mm 联体型平行轴减速机 5 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CR5S-1 80mm 联体型平行轴减速机 5 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CR5S-2 80mm 联体型平行轴减速机 5 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CR5S-3 80mm 联体型平行轴减速机 5 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CRA 80mm 圆轴型 - - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CRA-1 80mm 圆轴型 - 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CRA-2 80mm 圆轴型 - 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CRA-3 80mm 圆轴型 - 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE512AR100F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR100F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR100F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR100F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR100S 90mm 联体型平行轴减速机 100 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AR100S-1 90mm 联体型平行轴减速机 100 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AR100S-2 90mm 联体型平行轴减速机 100 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AR100S-3 90mm 联体型平行轴减速机 100 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AR10F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR10F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR10F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR10F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR10S 90mm 联体型平行轴减速机 10 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AR10S-1 90mm 联体型平行轴减速机 10 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AR10S-2 90mm 联体型平行轴减速机 10 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AR10S-3 90mm 联体型平行轴减速机 10 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AR15F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR15F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR15F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR15F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR15S 90mm 联体型平行轴减速机 15 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AR15S-1 90mm 联体型平行轴减速机 15 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AR15S-2 90mm 联体型平行轴减速机 15 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AR15S-3 90mm 联体型平行轴减速机 15 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AR200F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR200F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR200F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR200F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR200S 90mm 联体型平行轴减速机 200 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR200S-1 90mm 联体型平行轴减速机 200 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR200S-2 90mm 联体型平行轴减速机 200 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR200S-3 90mm 联体型平行轴减速机 200 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR20F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR20F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR20F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR20F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR20S 90mm 联体型平行轴减速机 20 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR20S-1 90mm 联体型平行轴减速机 20 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR20S-2 90mm 联体型平行轴减速机 20 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR20S-3 90mm 联体型平行轴减速机 20 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR30F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR30F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR30F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR30F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR30S 90mm 联体型平行轴减速机 30 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR30S-1 90mm 联体型平行轴减速机 30 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR30S-2 90mm 联体型平行轴减速机 30 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR30S-3 90mm 联体型平行轴减速机 30 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AR50F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR50F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR50F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR50F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AR50S 90mm 联体型平行轴减速机 50 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AR50S-1 90mm 联体型平行轴减速机 50 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AR50S-2 90mm 联体型平行轴减速机 50 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AR50S-3 90mm 联体型平行轴减速机 50 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AR5F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR5F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR5F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR5F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AR5S 90mm 联体型平行轴减速机 5 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512AR5S-1 90mm 联体型平行轴减速机 5 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512AR5S-2 90mm 联体型平行轴减速机 5 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512AR5S-3 90mm 联体型平行轴减速机 5 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512ARA 90mm 圆轴型 - - 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512ARA-1 90mm 圆轴型 - 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512ARA-2 90mm 圆轴型 - 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512ARA-3 90mm 圆轴型 - 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CR100F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR100F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR100F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR100F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR100S 90mm 联体型平行轴减速机 100 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CR100S-1 90mm 联体型平行轴减速机 100 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CR100S-2 90mm 联体型平行轴减速机 100 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CR100S-3 90mm 联体型平行轴减速机 100 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CR10F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR10F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR10F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR10F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR10S 90mm 联体型平行轴减速机 10 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CR10S-1 90mm 联体型平行轴减速机 10 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CR10S-2 90mm 联体型平行轴减速机 10 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CR10S-3 90mm 联体型平行轴减速机 10 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CR15F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR15F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR15F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR15F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR15S 90mm 联体型平行轴减速机 15 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CR15S-1 90mm 联体型平行轴减速机 15 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CR15S-2 90mm 联体型平行轴减速机 15 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CR15S-3 90mm 联体型平行轴减速机 15 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CR200F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR200F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR200F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR200F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR200S 90mm 联体型平行轴减速机 200 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR200S-1 90mm 联体型平行轴减速机 200 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR200S-2 90mm 联体型平行轴减速机 200 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR200S-3 90mm 联体型平行轴减速机 200 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR20F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR20F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR20F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR20F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR20S 90mm 联体型平行轴减速机 20 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR20S-1 90mm 联体型平行轴减速机 20 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR20S-2 90mm 联体型平行轴减速机 20 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR20S-3 90mm 联体型平行轴减速机 20 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR30F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR30F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR30F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR30F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR30S 90mm 联体型平行轴减速机 30 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR30S-1 90mm 联体型平行轴减速机 30 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR30S-2 90mm 联体型平行轴减速机 30 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR30S-3 90mm 联体型平行轴减速机 30 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CR50F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR50F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR50F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR50F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CR50S 90mm 联体型平行轴减速机 50 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CR50S-1 90mm 联体型平行轴减速机 50 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CR50S-2 90mm 联体型平行轴减速机 50 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CR50S-3 90mm 联体型平行轴减速机 50 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CR5F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR5F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR5F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR5F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CR5S 90mm 联体型平行轴减速机 5 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CR5S-1 90mm 联体型平行轴减速机 5 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CR5S-2 90mm 联体型平行轴减速机 5 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CR5S-3 90mm 联体型平行轴减速机 5 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CRA 90mm 圆轴型 - - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CRA-1 90mm 圆轴型 - 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CRA-2 90mm 圆轴型 - 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CRA-3 90mm 圆轴型 - 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示