BLE系列 FLEX RS-485通信型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴/减速机型 减速比 电磁制动 附属电缆线 额定输出(连续) 电源输入 额定电压 额定转矩(电动机轴) 速度控制范围 容许转矩 特性图
BLE23AMR100F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR100F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR100F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR100F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR100S 60mm 联体型平行轴减速机 100 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR100S-1 60mm 联体型平行轴减速机 100 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR100S-2 60mm 联体型平行轴减速机 100 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR100S-3 60mm 联体型平行轴减速机 100 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23AMR10F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR10F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR10F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR10F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR10S 60mm 联体型平行轴减速机 10 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR10S-1 60mm 联体型平行轴减速机 10 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR10S-2 60mm 联体型平行轴减速机 10 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR10S-3 60mm 联体型平行轴减速机 10 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23AMR15F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR15F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR15F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR15F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR15S 60mm 联体型平行轴减速机 15 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR15S-1 60mm 联体型平行轴减速机 15 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR15S-2 60mm 联体型平行轴减速机 15 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR15S-3 60mm 联体型平行轴减速机 15 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23AMR200F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR200F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR200F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR200F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR200S 60mm 联体型平行轴减速机 200 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR200S-1 60mm 联体型平行轴减速机 200 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR200S-2 60mm 联体型平行轴减速机 200 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR200S-3 60mm 联体型平行轴减速机 200 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23AMR20F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR20F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR20F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR20F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR20S 60mm 联体型平行轴减速机 20 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR20S-1 60mm 联体型平行轴减速机 20 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR20S-2 60mm 联体型平行轴减速机 20 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR20S-3 60mm 联体型平行轴减速机 20 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23AMR30F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR30F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR30F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR30F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR30S 60mm 联体型平行轴减速机 30 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR30S-1 60mm 联体型平行轴减速机 30 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR30S-2 60mm 联体型平行轴减速机 30 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR30S-3 60mm 联体型平行轴减速机 30 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23AMR50F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR50F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR50F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR50F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR50S 60mm 联体型平行轴减速机 50 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR50S-1 60mm 联体型平行轴减速机 50 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR50S-2 60mm 联体型平行轴减速机 50 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR50S-3 60mm 联体型平行轴减速机 50 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23AMR5F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMR5F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMR5F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMR5F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMR5S 60mm 联体型平行轴减速机 5 - 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMR5S-1 60mm 联体型平行轴减速机 5 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMR5S-2 60mm 联体型平行轴减速机 5 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMR5S-3 60mm 联体型平行轴减速机 5 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23AMRA 60mm 圆轴型 - - 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23AMRA-1 60mm 圆轴型 - 1m 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23AMRA-2 60mm 圆轴型 - 2m 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23AMRA-3 60mm 圆轴型 - 3m 30W 单相100-120V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CMR100F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR100F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR100F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR100F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR100S 60mm 联体型平行轴减速机 100 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR100S-1 60mm 联体型平行轴减速机 100 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR100S-2 60mm 联体型平行轴减速机 100 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR100S-3 60mm 联体型平行轴减速机 100 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 1-40r/min 6N・m(1-30r/min)
5.4N・m(40r/min)
图示 
BLE23CMR10F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR10F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR10F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR10F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.85N・m(10-300r/min)
0.64N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR10S 60mm 联体型平行轴减速机 10 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR10S-1 60mm 联体型平行轴减速机 10 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR10S-2 60mm 联体型平行轴减速机 10 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR10S-3 60mm 联体型平行轴减速机 10 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 10-400r/min 0.90N・m(10-300r/min)
0.68N・m(400r/min)
图示 
BLE23CMR15F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR15F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR15F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR15F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.3N・m(6.7-200r/min)
0.96N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR15S 60mm 联体型平行轴减速机 15 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR15S-1 60mm 联体型平行轴减速机 15 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR15S-2 60mm 联体型平行轴减速机 15 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR15S-3 60mm 联体型平行轴减速机 15 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 6.7-267r/min 1.4N・m(6.7-200r/min)
1.0N・m(267r/min)
图示 
BLE23CMR200F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR200F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR200F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR200F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR200S 60mm 联体型平行轴减速机 200 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR200S-1 60mm 联体型平行轴减速机 200 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR200S-2 60mm 联体型平行轴减速机 200 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR200S-3 60mm 联体型平行轴减速机 200 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 0.5-20r/min 6N・m(0.5-15r/min)
5.4N・m(20r/min)
图示 
BLE23CMR20F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR20F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR20F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR20F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR20S 60mm 联体型平行轴减速机 20 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR20S-1 60mm 联体型平行轴减速机 20 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR20S-2 60mm 联体型平行轴减速机 20 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR20S-3 60mm 联体型平行轴减速机 20 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 5-200r/min 1.8N・m(5-150r/min)
1.4N・m(200r/min)
图示 
BLE23CMR30F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR30F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR30F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR30F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR30S 60mm 联体型平行轴减速机 30 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR30S-1 60mm 联体型平行轴减速机 30 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR30S-2 60mm 联体型平行轴减速机 30 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR30S-3 60mm 联体型平行轴减速机 30 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 3.3-133r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE23CMR50F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR50F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR50F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR50F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR50S 60mm 联体型平行轴减速机 50 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR50S-1 60mm 联体型平行轴减速机 50 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR50S-2 60mm 联体型平行轴减速机 50 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR50S-3 60mm 联体型平行轴减速机 50 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 2-80r/min 4.3N・m(2-60r/min)
3.2N・m(80r/min)
图示 
BLE23CMR5F 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMR5F-1 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMR5F-2 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMR5F-3 60mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.4N・m(20-600r/min)
0.3N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMR5S 60mm 联体型平行轴减速机 5 - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMR5S-1 60mm 联体型平行轴减速机 5 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMR5S-2 60mm 联体型平行轴减速机 5 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMR5S-3 60mm 联体型平行轴减速机 5 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m 20-800r/min 0.45N・m(20-600r/min)
0.34N・m(800r/min)
图示 
BLE23CMRA 60mm 圆轴型 - - 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CMRA-1 60mm 圆轴型 - 1m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CMRA-2 60mm 圆轴型 - 2m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE23CMRA-3 60mm 圆轴型 - 3m 30W 单相、三相200-240V 0.1N・m   - 图示 
BLE46AMR100F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR100F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR100F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR100F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR100S 80mm 联体型平行轴减速机 100 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR100S-1 80mm 联体型平行轴减速机 100 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR100S-2 80mm 联体型平行轴减速机 100 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR100S-3 80mm 联体型平行轴减速机 100 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR10F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR10F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR10F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR10F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR10S 80mm 联体型平行轴减速机 10 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AMR10S-1 80mm 联体型平行轴减速机 10 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AMR10S-2 80mm 联体型平行轴减速机 10 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AMR10S-3 80mm 联体型平行轴减速机 10 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46AMR15F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR15F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR15F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR15F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR15S 80mm 联体型平行轴减速机 15 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AMR15S-1 80mm 联体型平行轴减速机 15 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AMR15S-2 80mm 联体型平行轴减速机 15 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AMR15S-3 80mm 联体型平行轴减速机 15 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46AMR200F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR200F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR200F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR200F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR200S 80mm 联体型平行轴减速机 200 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR200S-1 80mm 联体型平行轴减速机 200 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR200S-2 80mm 联体型平行轴减速机 200 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR200S-3 80mm 联体型平行轴减速机 200 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46AMR20F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR20F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR20F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR20F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR20S 80mm 联体型平行轴减速机 20 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR20S-1 80mm 联体型平行轴减速机 20 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR20S-2 80mm 联体型平行轴减速机 20 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR20S-3 80mm 联体型平行轴减速机 20 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46AMR30F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR30F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR30F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR30F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR30S 80mm 联体型平行轴减速机 30 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR30S-1 80mm 联体型平行轴减速机 30 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR30S-2 80mm 联体型平行轴减速机 30 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR30S-3 80mm 联体型平行轴减速机 30 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46AMR50F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR50F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR50F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR50F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46AMR50S 80mm 联体型平行轴减速机 50 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AMR50S-1 80mm 联体型平行轴减速机 50 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AMR50S-2 80mm 联体型平行轴减速机 50 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AMR50S-3 80mm 联体型平行轴减速机 50 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46AMR5F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMR5F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMR5F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMR5F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMR5S 80mm 联体型平行轴减速机 5 - 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMR5S-1 80mm 联体型平行轴减速机 5 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMR5S-2 80mm 联体型平行轴减速机 5 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMR5S-3 80mm 联体型平行轴减速机 5 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46AMRA 80mm 圆轴型 - - 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46AMRA-1 80mm 圆轴型 - 1m 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46AMRA-2 80mm 圆轴型 - 2m 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46AMRA-3 80mm 圆轴型 - 3m 60W 单相100-120V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CMR100F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR100F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR100F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR100F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR100S 80mm 联体型平行轴减速机 100 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR100S-1 80mm 联体型平行轴减速机 100 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR100S-2 80mm 联体型平行轴减速机 100 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR100S-3 80mm 联体型平行轴减速机 100 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 1-40r/min 16N・m(1-30r/min)
12.9N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR10F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR10F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR10F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR10F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR10S 80mm 联体型平行轴减速机 10 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CMR10S-1 80mm 联体型平行轴减速机 10 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CMR10S-2 80mm 联体型平行轴减速机 10 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CMR10S-3 80mm 联体型平行轴减速机 10 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 10-400r/min 1.8N・m(10-300r/min)
1.4N・m(400r/min)
图示 
BLE46CMR15F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR15F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR15F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR15F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 2.6N・m(3.3-100r/min)
1.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR15S 80mm 联体型平行轴减速机 15 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CMR15S-1 80mm 联体型平行轴减速机 15 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CMR15S-2 80mm 联体型平行轴减速机 15 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CMR15S-3 80mm 联体型平行轴减速机 15 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 6.7-267r/min 1.7N・m(6.7-200r/min)
2.0N・m(267r/min)
图示 
BLE46CMR200F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR200F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR200F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR200F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR200S 80mm 联体型平行轴减速机 200 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR200S-1 80mm 联体型平行轴减速机 200 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR200S-2 80mm 联体型平行轴减速机 200 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR200S-3 80mm 联体型平行轴减速机 200 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 0.5-20r/min 16N・m(0.5-15r/min)
14N・m(20r/min)
图示 
BLE46CMR20F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR20F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR20F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR20F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR20S 80mm 联体型平行轴减速机 20 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR20S-1 80mm 联体型平行轴减速机 20 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR20S-2 80mm 联体型平行轴减速机 20 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR20S-3 80mm 联体型平行轴减速机 20 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 5-200r/min 3.6N・m(5-150r/min)
2.7N・m(200r/min)
图示 
BLE46CMR30F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR30F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR30F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR30F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR30S 80mm 联体型平行轴减速机 30 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR30S-1 80mm 联体型平行轴减速机 30 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR30S-2 80mm 联体型平行轴减速机 30 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR30S-3 80mm 联体型平行轴减速机 30 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 3.3-133r/min 5.2N・m(3.3-100r/min)
3.9N・m(133r/min)
图示 
BLE46CMR50F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR50F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR50F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR50F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.5N・m(1-30r/min)
6.4N・m(40r/min)
图示 
BLE46CMR50S 80mm 联体型平行轴减速机 50 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CMR50S-1 80mm 联体型平行轴减速机 50 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CMR50S-2 80mm 联体型平行轴减速机 50 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CMR50S-3 80mm 联体型平行轴减速机 50 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 2-80r/min 8.6N・m(2-60r/min)
6.5N・m(80r/min)
图示 
BLE46CMR5F 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMR5F-1 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMR5F-2 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMR5F-3 80mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.85N・m(20-600r/min)
0.64N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMR5S 80mm 联体型平行轴减速机 5 - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMR5S-1 80mm 联体型平行轴减速机 5 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMR5S-2 80mm 联体型平行轴减速机 5 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMR5S-3 80mm 联体型平行轴减速机 5 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m 20-800r/min 0.90N・m(20-600r/min)
0.68N・m(800r/min)
图示 
BLE46CMRA 80mm 圆轴型 - - 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CMRA-1 80mm 圆轴型 - 1m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CMRA-2 80mm 圆轴型 - 2m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE46CMRA-3 80mm 圆轴型 - 3m 60W 单相、三相200-240V 0.2N・m   - 图示 
BLE512AMR100F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR100F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR100F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR100F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR100S 90mm 联体型平行轴减速机 100 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AMR100S-1 90mm 联体型平行轴减速机 100 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AMR100S-2 90mm 联体型平行轴减速机 100 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AMR100S-3 90mm 联体型平行轴减速机 100 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512AMR10F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR10F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR10F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR10F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR10S 90mm 联体型平行轴减速机 10 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AMR10S-1 90mm 联体型平行轴减速机 10 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AMR10S-2 90mm 联体型平行轴减速机 10 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AMR10S-3 90mm 联体型平行轴减速机 10 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512AMR15F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR15F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR15F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR15F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR15S 90mm 联体型平行轴减速机 15 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AMR15S-1 90mm 联体型平行轴减速机 15 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AMR15S-2 90mm 联体型平行轴减速机 15 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AMR15S-3 90mm 联体型平行轴减速机 15 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512AMR200F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR200F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR200F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR200F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR200S 90mm 联体型平行轴减速机 200 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR200S-1 90mm 联体型平行轴减速机 200 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR200S-2 90mm 联体型平行轴减速机 200 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR200S-3 90mm 联体型平行轴减速机 200 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR20F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR20F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR20F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR20F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR20S 90mm 联体型平行轴减速机 20 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR20S-1 90mm 联体型平行轴减速机 20 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR20S-2 90mm 联体型平行轴减速机 20 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR20S-3 90mm 联体型平行轴减速机 20 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR30F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR30F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR30F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR30F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR30S 90mm 联体型平行轴减速机 30 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR30S-1 90mm 联体型平行轴减速机 30 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR30S-2 90mm 联体型平行轴减速机 30 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR30S-3 90mm 联体型平行轴减速机 30 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512AMR50F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR50F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR50F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR50F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512AMR50S 90mm 联体型平行轴减速机 50 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AMR50S-1 90mm 联体型平行轴减速机 50 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AMR50S-2 90mm 联体型平行轴减速机 50 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AMR50S-3 90mm 联体型平行轴减速机 50 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512AMR5F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR5F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR5F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR5F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512AMR5S 90mm 联体型平行轴减速机 5 - 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512AMR5S-1 90mm 联体型平行轴减速机 5 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512AMR5S-2 90mm 联体型平行轴减速机 5 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512AMR5S-3 90mm 联体型平行轴减速机 5 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512AMRA 90mm 圆轴型 - - 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512AMRA-1 90mm 圆轴型 - 1m 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512AMRA-2 90mm 圆轴型 - 2m 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512AMRA-3 90mm 圆轴型 - 3m 120W 单相100-120V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CMR100F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR100F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR100F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR100F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 100 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 34N・m(0.5-15r/min)
25.5N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR100S 90mm 联体型平行轴减速机 100 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CMR100S-1 90mm 联体型平行轴减速机 100 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CMR100S-2 90mm 联体型平行轴减速机 100 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CMR100S-3 90mm 联体型平行轴减速机 100 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 1-40r/min 30N・m(1-30r/min)
25.8N・m(40r/min)
图示 
BLE512CMR10F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR10F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR10F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR10F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 10 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.4N・m(5-150r/min)
2.6N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR10S 90mm 联体型平行轴减速机 10 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CMR10S-1 90mm 联体型平行轴减速机 10 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CMR10S-2 90mm 联体型平行轴减速机 10 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CMR10S-3 90mm 联体型平行轴减速机 10 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 10-400r/min 3.6N・m(10-300r/min)
1.7N・m(400r/min)
图示 
BLE512CMR15F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR15F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR15F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR15F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 15 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.1N・m(3.3-100r/min)
3.8N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR15S 90mm 联体型平行轴减速机 15 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CMR15S-1 90mm 联体型平行轴减速机 15 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CMR15S-2 90mm 联体型平行轴减速机 15 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CMR15S-3 90mm 联体型平行轴减速机 15 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 6.7-267r/min 5.4N・m(6.7-200r/min)
4.1N・m(267r/min)
图示 
BLE512CMR200F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR200F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR200F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR200F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 200 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 68N・m(0.5-15r/min)
51N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR200S 90mm 联体型平行轴减速机 200 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR200S-1 90mm 联体型平行轴减速机 200 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR200S-2 90mm 联体型平行轴减速机 200 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR200S-3 90mm 联体型平行轴减速机 200 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 0.5-20r/min 30N・m(0.5-15r/min)
27N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR20F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR20F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR20F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR20F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 20 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 6.8N・m(5-150r/min)
5.1N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR20S 90mm 联体型平行轴减速机 20 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR20S-1 90mm 联体型平行轴减速机 20 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR20S-2 90mm 联体型平行轴减速机 20 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR20S-3 90mm 联体型平行轴减速机 20 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 5-200r/min 7.2N・m(5-150r/min)
5.4N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR30F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR30F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR30F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR30F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 30 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.2N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR30S 90mm 联体型平行轴减速机 30 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR30S-1 90mm 联体型平行轴减速机 30 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR30S-2 90mm 联体型平行轴减速机 30 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR30S-3 90mm 联体型平行轴减速机 30 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 3.3-133r/min 10.3N・m(3.3-100r/min)
7.7N・m(133r/min)
图示 
BLE512CMR50F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR50F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR50F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR50F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 50 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17N・m(0.5-15r/min)
12.8N・m(20r/min)
图示 
BLE512CMR50S 90mm 联体型平行轴减速机 50 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CMR50S-1 90mm 联体型平行轴减速机 50 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CMR50S-2 90mm 联体型平行轴减速机 50 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CMR50S-3 90mm 联体型平行轴减速机 50 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 2-80r/min 17.2N・m(2-60r/min)
12.9N・m(80r/min)
图示 
BLE512CMR5F 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR5F-1 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR5F-2 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR5F-3 90mm 联体型中空轴扁平减速机 5 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.7N・m(5-150r/min)
1.3N・m(200r/min)
图示 
BLE512CMR5S 90mm 联体型平行轴减速机 5 - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CMR5S-1 90mm 联体型平行轴减速机 5 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CMR5S-2 90mm 联体型平行轴减速机 5 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CMR5S-3 90mm 联体型平行轴减速机 5 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m 20-800r/min 1.8N・m(20-600r/min)
1.4N・m(800r/min)
图示 
BLE512CMRA 90mm 圆轴型 - - 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CMRA-1 90mm 圆轴型 - 1m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CMRA-2 90mm 圆轴型 - 2m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示 
BLE512CMRA-3 90mm 圆轴型 - 3m 120W 单相、三相200-240V 0.4N・m   - 图示