αSTEP AR系列 FLEX DC电源输入 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR24SAKD-PS10 28mm PS减速机型 单轴 - 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS10-1 28mm PS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS10-2 28mm PS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS10-3 28mm PS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS5 28mm PS减速机型 单轴 - 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS5-1 28mm PS减速机型 单轴 1m 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS5-2 28mm PS减速机型 单轴 2m 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS5-3 28mm PS减速机型 单轴 3m 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS7 28mm PS减速机型 单轴 - 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS7-1 28mm PS减速机型 单轴 1m 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS7-2 28mm PS减速机型 单轴 2m 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAKD-PS7-3 28mm PS减速机型 单轴 3m 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS7 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAKD-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS7 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMKD-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR66SAKD-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS7 60mm PS减速机型 单轴 - 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAKD-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS7 60mm PS减速机型 单轴 - 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMKD-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS7 90mm PS减速机型 单轴 - 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAKD-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS7 90mm PS减速机型 单轴 - 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMKD-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示