αSTEP AR系列 AC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR46AA-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46BA-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46BA-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46BA-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46BC-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46BC-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46BC-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46BS-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46BS-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46BS-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MA-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AA-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66BA-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66BA-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66BA-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66BC-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66BC-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66BC-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66BS-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66BS-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66BS-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MA-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69AA-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69AA-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69AA-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69AC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69AC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69AC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69AS-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69AS-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69AS-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69BA-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69BA-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69BA-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69BC-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69BC-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69BC-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69BS-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69BS-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69BS-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69MA-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69MA-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69MA-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR69MC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69MC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69MC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR69MS-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69MS-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR69MS-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR911AA-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR911AA-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR911AA-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR911AC-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR911AC-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR911AC-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR911AS-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR911AS-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR911AS-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR911BA-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR911BA-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR911BA-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR911BC-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR911BC-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR911BC-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR911BS-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR911BS-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR911BS-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AA-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AC-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98BA-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98BA-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98BA-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98BC-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98BC-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98BC-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98BS-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98BS-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98BS-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98MA-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MC-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示