αSTEP AR系列 AC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR46AA-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AA-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46AC-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AC-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46AS-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MA-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MA-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR46MC-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MC-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR46MS-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AA-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AA-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66AC-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AC-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66AS-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MA-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MA-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR66MC-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MC-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR66MS-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AA-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AA-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98AC-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AC-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98AS-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
AR98MA-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MA-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
AR98MC-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MC-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
AR98MS-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示