αSTEP AR系列 DC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR24SAK-H100 30mm 谐波减速机型 单轴 - 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-H100-1 30mm 谐波减速机型 单轴 1m 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-H100-2 30mm 谐波减速机型 单轴 2m 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-H100-3 30mm 谐波减速机型 单轴 3m 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-H50 30mm 谐波减速机型 单轴 - 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-H50-1 30mm 谐波减速机型 单轴 1m 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-H50-2 30mm 谐波减速机型 单轴 2m 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-H50-3 30mm 谐波减速机型 单轴 3m 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H100 30mm 谐波减速机型 单轴 - 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H100-1 30mm 谐波减速机型 单轴 1m 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H100-2 30mm 谐波减速机型 单轴 2m 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H100-3 30mm 谐波减速机型 单轴 3m 2.4N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H50 30mm 谐波减速机型 单轴 - 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H50-1 30mm 谐波减速机型 单轴 1m 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H50-2 30mm 谐波减速机型 单轴 2m 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-H50-3 30mm 谐波减速机型 单轴 3m 1.8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR46SAK-H100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-H50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR66SAK-H100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-H50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示