αSTEP AR系列 DC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR24SAK-N10 28mm PN减速机型 单轴 - 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N10-1 28mm PN减速机型 单轴 1m 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N10-2 28mm PN减速机型 单轴 2m 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N10-3 28mm PN减速机型 单轴 3m 0.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N5 28mm PN减速机型 单轴 - 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N5-1 28mm PN减速机型 单轴 1m 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N5-2 28mm PN减速机型 单轴 2m 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N5-3 28mm PN减速机型 单轴 3m 0.2N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N7.2 28mm PN减速机型 单轴 - 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N7.2-1 28mm PN减速机型 单轴 1m 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N7.2-2 28mm PN减速机型 单轴 2m 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-N7.2-3 28mm PN减速机型 单轴 3m 0.3N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR46SAK-N10 42mm PN减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N5 42mm PN减速机型 单轴 - 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N7.2 42mm PN减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N10 42mm PN减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N5 42mm PN减速机型 单轴 - 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N7.2 42mm PN减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR66SAK-N10 60mm PN减速机型 单轴 - 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N25 60mm PN减速机型 单轴 - 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N36 60mm PN减速机型 单轴 - 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N5 60mm PN减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N50 60mm PN减速机型 单轴 - 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N7.2 60mm PN减速机型 单轴 - 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N10 60mm PN减速机型 单轴 - 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N25 60mm PN减速机型 单轴 - 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N36 60mm PN减速机型 单轴 - 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N5 60mm PN减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N50 60mm PN减速机型 单轴 - 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N7.2 60mm PN减速机型 单轴 - 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N10 90mm PN减速机型 单轴 - 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N25 90mm PN减速机型 单轴 - 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N36 90mm PN减速机型 单轴 - 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N5 90mm PN减速机型 单轴 - 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N50 90mm PN减速机型 单轴 - 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N7.2 90mm PN减速机型 单轴 - 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N10 90mm PN减速机型 单轴 - 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N25 90mm PN减速机型 单轴 - 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N36 90mm PN减速机型 单轴 - 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N5 90mm PN减速机型 单轴 - 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N50 90mm PN减速机型 单轴 - 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N7.2 90mm PN减速机型 单轴 - 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示