αSTEP AR系列 DC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR24SAK-T10 28mm TH减速机型 单轴 - 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T10-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T10-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T10-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T20 28mm TH减速机型 单轴 - 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T20-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T20-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T20-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T30 28mm TH减速机型 单轴 - 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T30-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T30-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T30-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T7.2 28mm TH减速机型 单轴 - 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T7.2-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T7.2-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SAK-T7.2-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T10 28mm TH减速机型 单轴 - 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T10-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T10-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T10-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T20 28mm TH减速机型 单轴 - 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T20-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T20-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T20-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.4N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T30 28mm TH减速机型 单轴 - 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T30-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T30-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T30-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T7.2 28mm TH减速机型 单轴 - 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T7.2-1 28mm TH减速机型 单轴 1m 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T7.2-2 28mm TH减速机型 单轴 2m 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR24SMK-T7.2-3 28mm TH减速机型 单轴 3m 0.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V 图示 
图示 
AR46SAK-T10 42mm TH减速机型 单轴 - 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T20 42mm TH减速机型 单轴 - 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T3.6 42mm TH减速机型 单轴 - 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T30 42mm TH减速机型 单轴 - 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T7.2 42mm TH减速机型 单轴 - 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SAK-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T10 42mm TH减速机型 单轴 - 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T20 42mm TH减速机型 单轴 - 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T3.6 42mm TH减速机型 单轴 - 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T30 42mm TH减速机型 单轴 - 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T7.2 42mm TH减速机型 单轴 - 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR46SMK-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V 图示 
图示 
AR66SAK-T10 60mm TH减速机型 单轴 - 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T20 60mm TH减速机型 单轴 - 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T3.6 60mm TH减速机型 单轴 - 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T30 60mm TH减速机型 单轴 - 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T7.2 60mm TH减速机型 单轴 - 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SAK-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T10 60mm TH减速机型 单轴 - 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T20 60mm TH减速机型 单轴 - 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T3.6 60mm TH减速机型 单轴 - 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T30 60mm TH减速机型 单轴 - 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T7.2 60mm TH减速机型 单轴 - 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR66SMK-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T10 90mm TH减速机型 单轴 - 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T20 90mm TH减速机型 单轴 - 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T3.6 90mm TH减速机型 单轴 - 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T30 90mm TH减速机型 单轴 - 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T7.2 90mm TH减速机型 单轴 - 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SAK-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T10 90mm TH减速机型 单轴 - 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T20 90mm TH减速机型 单轴 - 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T3.6 90mm TH减速机型 单轴 - 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T30 90mm TH减速机型 单轴 - 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T7.2 90mm TH减速机型 单轴 - 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示 
AR98SMK-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 DC24V/DC48V *1 图示 
图示