αSTEP ARL系列 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
ARL46AA-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AC-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MA-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MC-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AA-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AC-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MA-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MC-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AA-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AC-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MA-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MC-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示