αSTEP ARL系列 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
ARL46AA-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AC-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MA-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MC-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AA-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AC-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MA-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MC-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AA-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AC-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MA-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MC-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示