αSTEP ARL系列 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
ARL46AA-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AA-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AC-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AC-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46AS-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MA-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MA-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MC-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MC-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL46MS-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AA-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AA-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AC-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AC-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66AS-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MA-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MA-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MC-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MC-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL66MS-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AA-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AA-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AC-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AC-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98AS-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MA-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MA-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MC-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MC-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示 
ARL98MS-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 三相200-230V 图示 
图示