αSTEP ARL系列 CC-Link对应
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
ARL46AAC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46ACC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46BAC-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46BAC-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46BAC-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46BCC-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46BCC-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46BCC-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MAC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MCC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AAC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66ACC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66BAC-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66BAC-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66BAC-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66BCC-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66BCC-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66BCC-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MAC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MCC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69AAC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69AAC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69AAC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69ACC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69ACC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69ACC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69BAC-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69BAC-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69BAC-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69BCC-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69BCC-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69BCC-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69MAC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69MAC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69MAC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69MCC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69MCC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69MCC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911AAC-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911AAC-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911AAC-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911ACC-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911ACC-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911ACC-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911BAC-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911BAC-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911BAC-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911BCC-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911BCC-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911BCC-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AAC-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAC-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAC-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98ACC-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACC-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACC-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98BAC-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98BAC-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98BAC-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98BCC-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98BCC-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98BCC-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MAC-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAC-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAC-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MCC-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCC-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCC-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示