αSTEP ARL系列 MECHATROLINK II对应
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
ARL46AAM-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46ACM-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46BAM-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46BAM-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46BAM-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46BCM-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46BCM-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46BCM-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MAM-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MCM-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AAM-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66ACM-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66BAM-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66BAM-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66BAM-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66BCM-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66BCM-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66BCM-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MAM-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MCM-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69AAM-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69AAM-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69AAM-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69ACM-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69ACM-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69ACM-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69BAM-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69BAM-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69BAM-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69BCM-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69BCM-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69BCM-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69MAM-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69MAM-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69MAM-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL69MCM-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69MCM-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL69MCM-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911AAM-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911AAM-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911AAM-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911ACM-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911ACM-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911ACM-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911BAM-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911BAM-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911BAM-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL911BCM-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911BCM-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL911BCM-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AAM-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98ACM-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98BAM-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98BAM-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98BAM-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98BCM-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98BCM-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98BCM-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MAM-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MCM-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m - 0.36°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示