αSTEP ARL系列 MECHATROLINK II对应
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
ARL46AAM-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46AAM-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46ACM-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46ACM-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MAM-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MAM-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL46MCM-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL46MCM-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66AAM-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66AAM-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66ACM-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66ACM-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MAM-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MAM-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL66MCM-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL66MCM-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98AAM-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98AAM-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98ACM-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98ACM-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MAM-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MAM-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-115V 图示 
图示 
ARL98MCM-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示 
ARL98MCM-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-230V 图示 
图示