αSTEP AR系列 FLEX AC电源输入 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR46AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46BAD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46BAD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46BAD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46BCD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46BCD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46BCD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR69MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR69MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR911AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR911AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR911AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR911ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR911ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR911ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR911BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR911BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR911BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR911BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR911BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR911BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 4N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MCD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2N・m 0.36°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示