αSTEP AR系列 FLEX AC电源输入 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR46AAD-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46ACD-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MAD-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MCD-H100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-H100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-H100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-H50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-H50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-H50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66AAD-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66ACD-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MAD-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MCD-H100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-H100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-H100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 8N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-H50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-H50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-H50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 5.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98AAD-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98ACD-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MAD-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MCD-H100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-H100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-H100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 37N・m 100 0.0036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-H50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-H50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-H50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 25N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示