αSTEP AR系列 FLEX AC电源输入 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR46AAD-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46ACD-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MAD-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MCD-N10-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N10-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N10-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N5-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N5-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N5-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.35N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N7.2-1 42mm PN减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N7.2-2 42mm PN减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-N7.2-3 42mm PN减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66AAD-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66ACD-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MAD-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MCD-N10-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N10-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N10-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N25-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N25-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N25-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N36-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N36-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N36-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N5-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N5-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N5-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N50-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N50-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N50-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N7.2-1 60mm PN减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N7.2-2 60mm PN减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-N7.2-3 60mm PN减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98AAD-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98ACD-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MAD-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MCD-N10-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N10-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N10-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N25-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N25-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N25-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N36-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N36-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N36-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N5-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N5-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N5-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N50-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N50-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N50-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N7.2-1 90mm PN减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N7.2-2 90mm PN减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-N7.2-3 90mm PN减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示