αSTEP AR系列 FLEX AC电源输入 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR46AAD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46ACD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MAD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MCD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS7-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS7-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-PS7-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66AAD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66ACD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MAD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MCD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS7-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS7-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-PS7-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98AAD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98ACD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MAD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MCD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 25 0.0144°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 36 0.01°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 10N・m 5 0.072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37N・m 50 0.0072°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS7-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS7-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-PS7-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示