αSTEP AR系列 FLEX AC电源输入 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AR46AAD-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46AAD-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46ACD-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46ACD-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MAD-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MAD-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR46MCD-T10-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T10-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T10-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T20-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T20-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T20-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T3.6-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T3.6-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T3.6-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.35N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T30-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T30-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T30-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 1.5N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T7.2-1 42mm TH减速机型 单轴 1m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T7.2-2 42mm TH减速机型 单轴 2m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR46MCD-T7.2-3 42mm TH减速机型 单轴 3m 0.7N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66AAD-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66AAD-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66ACD-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66ACD-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MAD-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MAD-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR66MCD-T10-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T10-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T10-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T20-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T20-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T20-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 3.5N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T3.6-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T3.6-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T3.6-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 1.25N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T30-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T30-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T30-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 4N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T7.2-1 60mm TH减速机型 单轴 1m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T7.2-2 60mm TH减速机型 单轴 2m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR66MCD-T7.2-3 60mm TH减速机型 单轴 3m 2.5N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98AAD-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98AAD-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98ACD-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98ACD-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MAD-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MAD-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AR98MCD-T10-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T10-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T10-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 10 0.036°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T20-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T20-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T20-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 20 0.018°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T3.6-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T3.6-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T3.6-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 4.5N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T30-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T30-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T30-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 12N・m 30 0.012°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T7.2-1 90mm TH减速机型 单轴 1m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T7.2-2 90mm TH减速机型 单轴 2m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示 
AR98MCD-T7.2-3 90mm TH减速机型 单轴 3m 9N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相200-240V 图示 
图示